محصولات

001-_opt

كنسانتره

کنسانتره‌ میوه، مایع تغلظ شده‌ی آب میوه‌ی طبیعی است که طی فرآینده‌های حرارتی و تصفیه بوجود آمده است. با حذف آب موجود در آبمیوه و باقی ماندن مواد موثر آبمیوه، وزن ماده غذایی کاهش یافته و بنابراین حمل و نقل آن راحت‌تر و با صرف هزینه کمتر صورت می‌گیرد، به علاوه کنسانتره میوه را به راحتی در هنگام مصرف با اضافه نمودن آب، به حالت اولیه خود یعنی آبمیوه طبیعی برمی‌گردانند و آن را مصرف می‌کنند.

002-_opt

دایس و پالپ

دایس و پالپ میوه در واقع فراورده ای است که در آن میوه بدون از دست دادن ارزش غذایی آن و حفظ دیواره سلولزی آن به تکه های ریز برای استفاده در انواع صنایع غذایی تبدیل می شود.


003-_opt

پوره میوه جات

پوره میوه فرآورده اي ا ست كه از خرد كردن قسمت ميان بر ميوه ي رسيده و سالم تهيه شده و از صافي هاي نهايي با قطر منافذ بسیار کوچک عبور كرده و پوست، هسته و بافت درشت آن جدا شده و به روش تبخير در خلاء تغليظ شده است .

004-_opt

آروما

اسانسهای طبیعی مخلوط پیچیده ای از مواد فرارو معطرهستند که توسط موجودات زنده و بیشتر، گیاهان بیوسنتز می شوند. اسانسهای طبیعی عمدتاً بوسیله تقطیر با آب، بخار آب و یا فشردن در مورد مرکبات استخراج می شوند. اسانسهای طبیعی به عنوان منبع طبیعی مهم برای محصولات طبیعی تجدید شونده مورد توجه می باشند، عصاره های گیاهی و جانوری که توسط حلالهای مختلف بدست می آیند شامل اسانسهای طبیعی نمی شوند.