Skip to content
5674
8767
6543
محصولات ما

کاربرد کنسانتره میوه‌جات

برای نگهداری طولانی مدت و حمل و نقل آسان آب میوه، آن را به کنسانتره تبدیل می کنند. برای تولید کنسانتره مقدار مشخصی از آب موجود در آب میوه را از آن می گیرند و آن را حدود 3 الی 7 برابر غلیظ تر می کنند. با این اقدام حجم آب میوه کم می شود و حمل و نقل آن آسانتر و ارزانتر می گردد و معمولا امکان نگهداری آن به مدت طولانیتر و همچنین امکان نگهداری آن در درجه حرارت های معمول نیز فراهم می گردد.

فرایند تولید کنسانتره و پوره

در فرآیند تولید کنسانتره و پوره، مرحله ای با نام تغليظ تحت خلا وجود دارد. در این فرآیند آب موجود در میوه، با بخار خارج میشود، این بخار را تحت فرآیند میعان مانند آنچیزی که در زمان گلاب گیری صورت میپذیرد، تبدیل به مایع میکنند. با این کار آرومای میوه استخراج و تولید میگردد، این آروما که اسانس طبیعی میوه هم نام دارد میتواند در آخرین مرحله تولید کنسانتره و پوره میوه به آنها افزوده، و یا برای فروش بصورت جداگانه بسته بندی شود.

موارد مصرف محصولات تارانوش آریا

تولید آبمیوه

مقدار عددی بریکس در کنسانتره مشخص میکند تا چه میزانی از آبمیوه طبیعی غلیظ تر است. برای مثال کنسانتره با بریکس 65 حدود 6 برار غلیظ تر از آبمیوه خالص می باشد. بنابر این برای تولید 6 کیلوگرم آبميوه از کنسانتره، 1 کیلوگرم کنسانتره با بریکس 65 ، و 5 کیلوگرم آب مورد نیاز است. کنسانتره شکر ندارد و برای تامین شیرینی مناسب باید از شکر یا شیرین کننده ای دیگر استفاده کرد.

تولید روکش بستنی یا مغز بستنی

برای اینکه کنسانتره قوام مناسب را در هنگام مصرف داشته باشد، استفاده از کنسانتره در صنعت تولید بستنی باید به همراه بعضی از پایدار کننده ها مانند پکتین و سایر مواد می باشد . در انواع بستنی های یخی میوه ای، باید حداقل 12% میوه تازه یا معادل آن از کنسانتره استفاده شده باشد. یعنی برای رعایت حداقل استاندارد در بستنی یخی فقط کافی است که کنسانتره به فرمول این بستنی افزوده شود. به طور معمول در صنعت بستنی حدود 8% کنسانتره میوه در فرمول بستنی یخی استفاده میگردد که معادل استفاده از 47% میوه طبیعی است. این مقدار طعم و کیفیت بسیار خوبی را به بستنی میدهد.

برخی از مشتریان ما

بریکس چیست ؟

می توان گفت بریکس درواقع مواد جامد محلول در آبمیوه را مشخص میکند . حال باید خاطرنشان کرد که نوشیدنی آبمیوه طبیعی بدون شکر حدود 11% مواد جامد محلول دارد که میتوان با فرایند تغليظ کردن،  بریکس آن را تا 70 درجه افزایش داد.

در بیشتر اوقات برای کنسانتره میوه در آب میوه ها و سبزیجات، درجه بریکس، مواد جامد محلول و قندها هستند و بریکس به طور تقریبی میزان قند موجود در آن ها را مشخص میکند. برای مثال 20 درجه بریکس معادل 20% قند در محلول است. بریکس یکی از معیارهای تعیین کننده کیفیت و رسیدگی میوه است. با این حال بریکس به تنهایی برای تعیین کیفیت و رسیدگی میوه استفاده نمیشود و بیشترین کاربرد آن در فرآیندهای ساخت و تولید مواد غذایی است.

بریکس مجاز

0%
Title
0%
Title
0%
Title
اینستاگرام تارانوش