شرایط نگهداری انواع کنسانتره

شرایط نگهداری انواع کنسانتره میوه جات

بهتری ن دما برای نگهداری انواع کنسانتره منفی 18 درجه سانتی گراد می باشد برا ی کنسانتره میوه های غیر رنگ ی مثل سی ب انگور سفید و آناناس می توان کنسانتره را در دمای 3 تا ۵ درجه سانتی گراد نگهداری کرد.

بهترین شرایط نگهداری انواع کنسانتره مرکبات

بهتری ن شرایط نگهداری برا ی کنسانتره مرکبات مثل پرتقال لیموترش نارنگ ی و سایر مرکبات در دمای منفی 18 درجه سانتیگراد می باشد شرایط اسپتی ک بودن به نگهداری این کنسانتره ها کمک بسزایی می کند

بسته بندی یا پکینگ انواع کنسانتره میوه جات

کنسانتره میوه جات به چند روش بسته بندی می شود

  • بسته بندی کنسانتره در مخازن متحرک ۲۵ تنی
  • بسته بندی کنسانتره میوه جات در بونکرهای ۱۰۰۰ لیتری
  • بسته بندی در داخل بشکه ها ی فلزی ۲۶۵ کیلویی غیر اسپتیک
  • بسته بندی در داخل بشکه ها ی فلزی ۲۶۵ کیلویی اسپتیک
  • بسته بندی در داخل بشکه ها ی پالستیکی ۲۶۵ کیلویی غیر اسپتی ک
  • بسته بندی کنسانتره د ر گالن ها ی ۲۵ کی لویی فودگرید غیر اسپت یک
  • بسته بندی در کیسه های ۲۵ کیلویی در داخل کارتن های ۵ الیه
  • تمامی روش هایی که مصرف کننده به آن تمایل دارد

برای اطلاع از نحوه تولید کنسانتره به پست فرایند تولید کنسانتره مراجعه کنید.

فرایند تولید کنسانتره میوه جات

فرایند تولید کنسانتره

آب تغلیظ شده میوه جات یا کنسانتره میوه جات از فرآیند مستقیم آبمیوه تولید می شود در مرحله اول میوه به کارخانجات تولید کنسانتره وارد شده و پس از تخلیه در مخازن یا چاله های استیل و بتنی به وسیله حرکت آب به سمت پرس ها هدایت می شود و در مرحله بعدی بعد از آبگیری به سمت فیلتراسیون و تغلیظ حرکت می کند آب غلیظ شده میوه جات پس از فرآیندها ی پاستوریزاسیون به مرحله بسته بندی و پکینگ منتقل می گردد .

آنالیز کنسانتره میوه چیست ؟

جدولی شامل بر پارامترهای مشخص کننده جزئیات کنسانتره (آب تغلیظ شده میوه جات ) برای هرچه بهتر مشخص شدن کیفیت کنسانتره و پوره میوه جات کنسانتره آنالیز کنسانتره و پوره شامل بریکس اسیدیته Ph رنگ کدورت مشخصات بسته بندی مشخصات نگهداری محصول تاریخ تولید تاریخ انقضا و بقیه موارد می باشد.

برای مشاهده آنالیز میوه ها می توانید به صفحه محصولات مراجعه کرده و جزئیات هر میوه را مشاهده کنید.

کنسانتره میوه های رنگی و غیر رنگی کدام میوه ها هستند ؟

میوه های رنگی

انواع میوه های رنگی مثل آلبالو، انگورقرمز، انار، آلوقرمز، شاه توت و تمشک بلوبری، کرم بری، زغال اخته، توت فرنگی شامل کنسانتره هایی می باشند که دارای دانه ها ی رنگی هستند.

میوه های غیررنگی

کنسانتره انواع سیب، آناناس، انگورسفید، خرما و سایر میوه هایی که رنگ دارن دارند شامل این نوع از کنسانتره ها می باشد .