شرایط نگهداری انواع کنسانتره میوه جات

بهتری ن دما برای نگهداری انواع کنسانتره منفی 18 درجه سانتی گراد می باشد برا ی کنسانتره میوه های غیر رنگ ی مثل سی ب انگور سفید و آناناس می توان کنسانتره را در دمای 3 تا ۵ درجه سانتی گراد نگهداری کرد.

بهترین شرایط نگهداری انواع کنسانتره مرکبات

بهتری ن شرایط نگهداری برا ی کنسانتره مرکبات مثل پرتقال لیموترش نارنگ ی و سایر مرکبات در دمای منفی 18 درجه سانتیگراد می باشد شرایط اسپتی ک بودن به نگهداری این کنسانتره ها کمک بسزایی می کند

بسته بندی یا پکینگ انواع کنسانتره میوه جات

کنسانتره میوه جات به چند روش بسته بندی می شود

  • بسته بندی کنسانتره در مخازن متحرک ۲۵ تنی
  • بسته بندی کنسانتره میوه جات در بونکرهای ۱۰۰۰ لیتری
  • بسته بندی در داخل بشکه ها ی فلزی ۲۶۵ کیلویی غیر اسپتیک
  • بسته بندی در داخل بشکه ها ی فلزی ۲۶۵ کیلویی اسپتیک
  • بسته بندی در داخل بشکه ها ی پالستیکی ۲۶۵ کیلویی غیر اسپتی ک
  • بسته بندی کنسانتره د ر گالن ها ی ۲۵ کی لویی فودگرید غیر اسپت یک
  • بسته بندی در کیسه های ۲۵ کیلویی در داخل کارتن های ۵ الیه
  • تمامی روش هایی که مصرف کننده به آن تمایل دارد

برای اطلاع از نحوه تولید کنسانتره به پست فرایند تولید کنسانتره مراجعه کنید.

مطالب پیشنهادی

هنوز دیدگاهی ارسال نشده است!


دیدگاه خود را وارد نمایید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *